Jakie ubezpieczenie AC pojazdu kupić?

Written by Angelika

Jakie ubezpieczenia OC+AC wybrać?

Ubezpieczenia są znaczącą gałęzią systemu, w którym bytujemy. Konkretne paragrafy normują zasady odbierania zobowiązań, jeśli nastąpią nieszczęścia, od jakich nabyliśmy ubezpieczenie. Opłacając w stałych odstępach należne opłaty możemy ochronić się przed destrukcyjnymi skutkami ekonomicznymi wydarzeń losowych.

Wykupienie ubezpieczenia dla pojazdu – jedynie OC, czy też Odpowiedzialności Cywilnej oraz Autocasco

Największy element rodzimego rynku polis ubezpieczeniowych już od miesięcy stanowią ubezpieczenia pieniężne z drugiego pionu (Odmienne ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia finansowe). Pion 1. pokrywa ubezpieczenia osobowe. Pierwszym z najważniejszych rodzajów polis ubezpieczeniowych w drugiej grupie jest ubezpieczenie komunikacyjne, które obejmuje ubezpieczenia wszystkich pojazdów.

Zamawiając polisę ubezpieczeniową trzeba wiedzieć, iż rozdzielają się na obligatoryjne i nieprzymusowe. Obligatoryjne okaże się wykupienie ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, określane skrótowo Jest ono ubezpieczeniem postronnych uczestników ruchu przed kosztami szkód, jakie możemy spowodować. Jeśli Malinowski odjeżdżając z parkingu urwie lusterko w aucie Kuronia, Kuroń otrzyma pieniądze z ubezpieczenia Malinowskiego. Jeśli Malinowski w trakcie porysuje karoserię swojego samochodu, nie uzyska zadośćuczynienia – chyba że kupił ubezpieczenie pojazdu AC, czyli Auto Casco. Auto Casco jest ubezpieczeniem nieobowiązkowym. Pomaga osiągnąć odszkodowanie z racji szkód, które to osobiśćie spowodujemy.

Wysokość składki


Polisa OC jest obowiązkowa i każdy posiadający samochód powinien je mieć. Opłata zależy od mnogości czynników. Ubezpieczalnie sprawdzają markę samochodu oraz jego stan, określają jego wartość rynkową. Przyglądają się dodatkowo Tobie – im dłuższe doświadczenie kierowcy, tym mniejszą składkę uiści, szczególnie w przypadku gdy ma bezwypadkową historię. Kierowca, który posiada na koncie kilka stłuczek musi liczyć się z konkretniejszą opłatą. Wielkość stawki definiuje się na bazie tablicy bonus-malus. Za pozbawioną stłuczek jazdę przysługują ulgi w ubezpieczeniu OC, które sumują się co roku, w taki sposób że można zyskać nawet 60% zniżki na składce.

Szukając oferty konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego warto zapytać o system wyliczania składek. Pewne witryny internetowe pozwalają na skorzystanie z kalkulatora OC – wystarczy wpisać informacje dotyczące samochodu i prowadzącego, aby dostać kontroferty, jakie dla zainteresowanego zmotoryzowanego zaproponują konkretne towarzystwa.