Ewidencja transportowa

Written by Jakub

Akt transportowy to list, w jakim wprowadzone są wszelakie dane na temat przewożonego inwentarza, czyli aktywów materialnych, które są przewożone. Również na formularzu tym zamieszczone są takie dane jak miejsce docelowe, dane nadawcy, obligatoryjne numery zamówienia, charakter dostarczanego ładunku oraz jego wielkość. List przewozowy jest certyfikatem, na kanwie którego straż celna ma prawo wystawić odpowiednią opłatę transportową, czyli oclić przewóz. Papier ten jest używany w przewozie morskim, lądowym oraz lotniczym.

Wszystkie powyżej wymienione dane znajdują się w konwencjonalnym, narodowym akcie przewozowym. Na takim liście, tylko międzynarodowym obowiązkowych danych jest więcej i należą do nich: miejsce oraz pora wystawienia dokumentu, informacje o adresie nadawcy, odbierającego oraz przewoźnika, miejsce przewozu a także planowana data dostarczenia, informacja dotycząca charakteru towaru, ilość transportowanego mienia, kubatura towaru plus niezbędne oświadczenie, że przewóz jest tożsamy z dekretami Umowy o globalnym przewozie wyrobów.

Przykładowy list przewozowy spedycji morskiej.
Przykładowy list przewozowy spedycji morskiej.

Formularz którym jest list przewozowy nie wyłącznie jest niezastąpiony dla przewoźnika, lecz zarówno strażnikom granicznym i nadawcy. To wszystko dla tego, że opiewa zbiór relewantnych danych dotyczących transportu oraz towaru. Przy pomocy aktu przewozowego można uwierzytelnić ratyfikowanie umowy między stronami – nadawcą, oraz przewożącym. Dzięki listowi obie strony kooperujące ze sobą mają pewność, iż przesyłka zostanie doręczona na wyszczególnionych przez nich uprzednio warunkach. Ponadto jest to dokument, jaki użyty ma prawo zostać w sytuacji sądzenia się o wynagrodzenie z powodu uszkodzenia paczki oraz zmienienia jej stanu początkowego.

Dodatkowymi kwestiami, które mają możliwość zostać wydrukowane w liście transportowym są dla przykładu informacje dotyczące zakazu przeładunku w trakcie przewozu. Plus znaleźć mają możliwość się tam dane dotyczące kwot wydanych przez nadającego paczkę.

Zważając, że akt przewozowy jest w postaci papierowej powinno się przed wysłaniem przesyłki przygotować jego odbitkę na okoliczność utracenia bądź defraudacji podczas przewozu. Znakomicie sprawdzi się w owej sytuacji kserokopia, skan lub zdjęcie.

Dokument przewozowy to obowiązkowy dokument, zatem też zawsze musimy o nim pamiętać, jeśli chcemy wysłać coś za pomocą korporacji tranzytowej.